fbpx
"મળ" એ "આંતરડાનીમુવમેન્ટ" માટેનોબીજોશબ્દછે. જોઆપનેલોહિયાળમળ(bloody stool)આવેછે, તોતમનેમળમાંઘેરુંલાલલોહીદેખાશે • લૂછ્યાપછીટોઇલેટપેપરપર • બાથરૂમમાંગયાપછીટોઇલેટમાં • સપાટીપરઅથવાતમારીઆંતરડાનીમુવમેન્ટમાંભળીને